خدمات ما

پشتیبانی سازمان ها

استفاده از خدمات و امکانات سرویس های برخط (online) نه تنها تبدیل به یکی از جاذبه ها،بلکه جزء جداناشدنی بیرنس های کنونی شده است.

پشتیبانی سرویس ها

امروزه سازمان ها از سرویس های متعددی پشتیبانی میکنندکه در مجموع کلیه نیاز های برنامه های کاربردی موجود در سازمان ها توسط این سرویس ها برآورده میشود.

پشتیبانی سرور ها

بررسی مشکلات و مانیتورینگ و مدیریت مداوم سرور های شما و ارائه مشاوره برای راه اندازی اولیه سرور های شما.

طراحی زیر ساخت شبکه

مشاوره، طراحی و اجرای بستر های شبکه به همراه ارائه راهکار های امنیت اطلاع رسانی.

مشاوره تخصصی

نقش مشاور در سازمان به عنوان متخصص و خبره ای بی طرف است که با دارا بودن آگاهی و تجربه کافی، در کنار مدیریت به نظارت میپردازد.

طراحی و پیاده سازی پسیو

امروزه با تئسعه سازمان ها، استفاده از شبکه های محلی Lan گریز ناپذیر شده است.

ورود به سیستم پشتیبانی