شاوره, طراحی و اجرای بسترهای شبکه :

اهم از فعالیت های گروه طراحان گسترش شبکه در این زمینه عبارت است از:

طراحی و اجرای بخش پسیو بسترهای کابلی و بی سیم

مشاوره , طراحی و اجرای زیر ساخت های مبتنی بر فیبر نوری

مشاوره, طراحی و اجرای مراکز داده (دیتاسنتر) سازمانی منطبق با استانداردها

اجرای استاندارد امور اکتیو شبکه شامل : روتینگ و سوئیچینگ

استقرار و راه اندازی سرورهای میزبان و مجازی سازی

مشاوره و ارائه راهکارهای امنیت اطلاعات سازمانی