پرش لینک ها

پشتیبانی سرویس ها

به معنای گسترده ، پشتیبانی شبکه شامل همه مواردی می شود که شبکه رایانه ای سازمان شما را فعال ، سازنده و به روز نگه می دارد. این پشتیبانی فراهم ساز اطمینان خاطر کارکرد کارا و هماهنگ تمامی سخت افزار ها، نرم افزار و دستگاه های شخصی خواهد بود.

هیچ ازدحامی وجود ندارد، شبکه به اندازه ای کافی گسترده است که همه ترافیک می تواند با سرعتی مناسب عبور و به سرویس دهی خود ادامه دهد. این امر و کارکرد مرتب و صحیح سرویس های ضامن عملکرد موثر کاربران نهایی آن همانند استفاده کننده های بیرون و درون شرکت ها بوده و عدم توقف سرویس دهی سرویس های شبکه همانند نرم افزار های حسابداری و … بازده و عملکرد کاربران را دو چندان خواهد نمود.

 

با توجه به اینکه تمامی نرم افزار ها، سخت افزار ها ، خطوط ارتباطی و سیم کشی ها انجام شده برای برقراری و ارئه سرویس ها در مجموعه می باشند، online نگه داشتن و اطمینان از کارکرد مداوم و صحیح آنها هدف تمامی هزینه های انجام شده می باشد. عدم کارکرد یک سرویس حتی برای مدت زمانی کوتاه، با توجه تعداد کاربران ان سرویس می تواند هزینه های گزافی را به یک سازمان تحمیل نماید.

در شبکه ای که نرم افزار حسابداری تحت شبکه آن برای تعداد 15 نفر حسابدار در حال کار می باشد، توقف یک ساعت سرویس دهی آن نتنها بیش از 15 ساعت خسارت را به سازمان تحمیل خواهد نمود بلکه عدم اطمینان به سرویس ها سرعت و اطمینان فعالیت آن قسمت را تحت الشعاع قرارداده و در عملکرد نهایی ایشان تاثیر به سزایی خواهد داشت.

 

بدیهی است نگهداری سرویس ها از قسمتهای زیر بنایی IT بوده و در اختیار داشتن یک گروه مجرب در این زمینه بسیار حائز اهمیت می باشد.

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.
Home
Account
Cart
Search
Explore
Drag