امروزه به دلیل افزونگی اطلاعات در سازمان‌ها و رشد نیازهای کاربران به سرویس‌های مختلف، لزوم راه‌اندازی مراکز داده جهت در برگرفتن تجهیزات، اطلاعات و برنامه‌های کاربردی حساس در فضایی کاملاً مطمئن و دارای قابلیت گسترش احساس می‌شود.

فضای اختصاص‌یافته به دیتاسنتر باید به‌سادگی قابل توسعه و اعمال تغییرات محیطی در آن به‌سادگی امکان‌پذیر باشد و شامل سیستم‌ برق اضطراری، تهویه هوا، کنترل رطوبت و دما، اطفاء حریق و همچنین سیستم کنترل دسترسی فیزیکی به محل مرکز داده و دستگاه‌های پشتیبان باشد.

طراحان گسترش شبکه با بهره‌گیری از استاندارد BICSI  که استاندارد طراحی دیتاسنتر می باشد، اقدام به راه‌اندازی دیتاسنترامن و قابل توسعه می‌نماید.