Tag Archives: Uplay

Ubisoft Connect (Uplay) 125.1.0.10585 بارگیری

[ad_1] Ubisoft Connect (سابقاً Ubisoft Uplay) یک توزیع دیجیتالی ، مدیریت حقوق دیجیتال ، سرویس چند نفره و خدمات ارتباطی است که توسط Ubisoft ایجاد شده است تا تجربه ای شبیه به دستاوردها/غنائم ارائه شده توسط سایر شرکت های مختلف بازی ارائه دهد. Ubisoft Connect یک سرویس رایگان است که در همه دستگاه ها موجود […]