Tag Archives: IoT

توجه به امنیت IoT Edge

[ad_1] این اینترنت اشیاء در سالهای اخیر هیچ کمبود هیاهو ، مطبوعات و هیاهوی تبلیغاتی ایجاد نکرده است. و امروزه موارد استفاده از اینترنت اشیا – از انرژی های تجدیدپذیر و کارخانه های هوشمند گرفته تا وسایل نقلیه خودران ، داروهای از راه دور و فراتر از آن – آماده رسیدن به وعده کامل خود […]