Tag Archives: Impossible

ناگت های مرغ گیاهی Impossible در حال حاضر در سراسر کشور در حال عرضه است

[ad_1] تست چشایی: غیرممکن یک آزمایش طعم کور در ایروینگ ، تگزاس ، بین 201 مصرف کننده گوشتخوار انجام داد ، “بسیاری از آنها به طور منظم محصولات گیاهی می خورند”. از میان شرکت کنندگان در نظرسنجی ، 74 درصد گفتند که ناگت مرغ غیرممکن را بر ناگت مرغ حیوانی از تأمین کننده اصلی ترجیح […]