Tag Archives: مدل

یک مدل ترکیبی برای آموزش عالی

[ad_1] تغییر ناگهانی هرگز آسان نیست. بنابراین ، بر هیچ کس پوشیده نیست که تغییر ناگهانی به آموزش از راه دور در سال گذشته باعث ایجاد چالش های سختی شد. در همان زمان ، درسهای مهمی آموخت ، تفکر خلاق در همه زمینه های آموزشی غالب شد و برخی مزایای قوی برای آموزش از راه […]