Tag Archives: محل

محل کار اداری عزیز: نامه

[ad_1] محل کار اداری عزیز ، ما نیاز به صحبت داریم. ما مدتهاست که چنین چیزی نداریم … شاید دهه ها نباشد. اما همه روابط پایدار باید باز و منعطف بمانند تا قوی بمانند. مردم تغییر می کنند. شرایط پیچیده می شود. اگر بخواهیم یک دهه دیگر طول بکشد ، ما مجبوریم نحوه ارتباط خود […]