Tag Archives: ساده

Cisco Secure at Black Hat: ساده ، هوشمند ، در همه جا

[ad_1] در جریان Black Hat USA 2021 ، کارشناسان ما بینش هایی در مورد اطلاعات تهدید ، روندهای اخیر در باج افزارها و پاسخ به حملات باج افزارها ، نحوه فعال سازی دسترسی ایمن برای نیروی کار از راه دور جهانی و معیارهای فنی ارزیابی راه حل بدون رمز عبور به اشتراک گذاشتند. ما حتی […]