Tag Archives: بگیرد

چگونه سیسکو سعی می کند جلوی اظهارات مردمی در جلسات را بگیرد

[ad_1] Webex جایگزین بزرگنمایی به شرکت کنندگان می گوید که بیش از حد شرکت کرده اند. RSS Feed بیشتر برای Cisco: newsroom.cisco.com/rss-feeds … [ad_2] Source link