کارلوس پیگناتارو ، رهبر خلاق سال شرکت Fast است

[ad_1]

CTO سیسکو در صدر لیست قرار دارد که شامل چهار نامزد نهایی است.
RSS Feed بیشتر برای Cisco: newsroom.cisco.com/rss-feeds
[ad_2]
Source link