چگونه سیسکو سعی می کند جلوی اظهارات مردمی در جلسات را بگیرد

[ad_1]

Webex جایگزین بزرگنمایی به شرکت کنندگان می گوید که بیش از حد شرکت کرده اند.
RSS Feed بیشتر برای Cisco: newsroom.cisco.com/rss-feeds
[ad_2]
Source link